Strona główna » obiekty » Obiekty sportowe » Kryta pływalnia "Oleska Laguna"

Kryta pływalnia "Oleska Laguna"

Obiekty sportowe

Uprzejmie informujemy, iż w okresie Świąt Wielkanocnych zmianie ulegną godziny otwarcia Oleskiej Laguny:

23 kwietnia 2011r. (sobota): 6.00 - 22.00
24 kwietnia 2011r. (niedziela): nieczynne
25 kwietnia 2011r. (poniedziałek): 14.00-22.00

"Oleska Laguna" w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Wachowskiej 10a w Oleśnie to nowoczesny, wielofunkcyjny i największy tego typu obiekt i atrakcja na całej Opolszczyźnie.
Godziny otwarcia: 6:00 - 22:00
Karnety są dostępne w kasie „Oleskiej Laguny” w cenie – 100zł + 10zł kaucji zwrotnej.
Dostajesz 20zł ekstra, czyli kupujesz karnet o wartości 120 zł za 100 zł.
Karnet umożliwia spędzenie 923 minut na basenie, co daje około 15 godzin w cenie 10 !!!
Karnet rozlicza kwotę co do minuty, dzięki temu można wejść na dowolną ilość czasu.
Karnet jest ważny 90 dni od daty zakupu.

Uwaga! od 18 stycznia BILET PORANNY!

Informujemy, iż sauna fińska jest czynna od pn.-pt. w godz. 12:00 - 22:00, a soboty i niedziele od godz. 7:00 do 22.00.

CENNIK:

Bilet Normalny (60 min) - 10,00 zł
Bilet Normalny (90 min) - 12,00 zł
Bilet Ulgowy* (60 min) - 5,00 zł
Bilet Ulgowy* (90 min) - 6 ,00zł

Bilet Poranny (pn-pt, 6:00-14:00)
Bilet Poranny Normalny (60 min) - 8,00 zł
Bilet Poranny Normalny (90 min) - 10,00 zł

SPA - 0,20 zł /min
Dzieci do lat 3 wstęp wolny.
Opłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego - 0,15 zł
Opłata za zgubienie identyfikatora - 40 zł

*emeryci, renciści, uczniowie i studenci do lat 24

Miłośnicy wody mają do dyspozycji:
- basen sportowy o wymiarach 25x12,5m i głębokości od 1,2m do 1,8m
- basen rekreacyjny do nauki pływania o wymiarach 10,25 x 3 m i głębokości 0,75 m
- brodzik dla najmłodszych
- jacuzzi oraz
- długą na 106 m zjeżdżalnię z efektami dźwiękowymi i świetlnymi.

W części rekreacyjnej Oleska Laguna proponuje:
- gabinet hydromasażu z biczem szkockim i masażem płaszczowym
- gabinet hydroterapii z wanną motylkową oraz wirówką do rąk i nóg
- gabinet odnowy biologicznej
- solaria
- sauny fińską i turecką
- grotę solną, grotę śnieżną
- cafe bar i bufet
- sklepik sportowy oraz szatnie z zapleczem dla zespołów piłkarskich.

INFORMACJE
Miejskie Centrum Sportu i rekreacji w Oleśnie organizuje kurs nauki pływania, doskonalenia i poprawiania stylu skierowany do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym oraz dla osób dorosłych.
Zajęcia odbywac sie będa we wtorki w godzinach 18.00, 19.00 oraz 20.00.
Cena 15-godzinnego kursu to 290 zł.
Dodatkowo istnieje możliwość zorganizaowania indeywidualnej nauki pływania w cenie 40 zł za godzinę.
Zajęcia prowadzić będą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Zapisy oraz wszelkie informacje pod numerem telefonu 34 359 68 15-16
ZAPRASZAMY

Kierownik MCSiR w Oleśnie
Jerzy Minkiewicz


REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI ""OLESKA LAGUNA" W OLEŚNIE

1. Kryta Pływalnia w Oleśnie podlega Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wachowskiej 10a w postanowieniach niniejszego regulaminu zwaną dalej pływalnią.
2. Pływalnia jest czynna w każdy dzień tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00.
3. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do opuszczenia niecek basenu do godziny 21:50, natomiast obiektu pływalni do godziny 22:00.
4. Użytkownik pływalni to osoba, która posiada ważny identyfikator i przebywa na terenie pływalni.
5. Użytkownik uzyskuje identyfikator po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
6. Identyfikator podlega rozliczeniu i zwrotowi w kasie pływalni.
7. Identyfikator upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni zgodnie z cennikiem usług.
8. Osoby korzystające z usług pływalni zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.
9. Wykupienie usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
10. Za zagubienie identyfikatora użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę karną zgodnie z cennikiem usług.
11. Na teren szatni oraz niecek pływalni mogą wejść osoby tylko w obuwiu zamiennym - klapkach lub boso.
12. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i klapek.
13. Użytkowanie pływalni dostępne jest dla każdego z wyjątkiem osób :
a) znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
b) z chorobami zakaźnymi, wysypkami na skórze oraz ranami otwartymi.
14. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
15. Opiekun lub osoba pełnoletnia nadzorująca dziecko na małej niecce pływalni w czasie zajęć indywidualnych powinna być w stroju sportowym ( krótkie spodenki - koszulka ) aby móc przebywać na niecce.
16. Podczas zajęć zorganizowanych opiekun dziecka powinien przebywać w holu widokowym dużej niecki pływalni.
17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni głównej i szafkach ubraniowych.
18. Przed wejściem do niecki należy umyć całe ciało i włosy pod prysznicem oraz zdezynfekować stopy przy pomocy urządzenia do dezynfekcji stóp pomiędzy szatniami a niecką.
19. Grupy zorganizowane odbywają swoje zajęcia na pływalni pod opieką opiekunów (wychowawców, instruktorów) według ustalonego rozkładu zajęć.
20. Wyłącznie ( wychowawca , instruktor ) może przebywać na dużej niecce pływalni w stroju sportowym ( krótkie spodenki , koszulka ) i klapki.
21. Opiekunów (wychowawców, instruktorów) oraz uczestników zajęć grupowych obowiązuje regulamin korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane który jest integralną częścią regulaminu Krytej Pływalni w Oleśnie
22. Osoby korzystające z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na obiekcie, a w szczególności zabrania się :
a) skakać do wody ( wyłącznie za zgodą ratownika )
b) biegać po chodnikach otaczających niecki
c) nurkować bez asekuracji i nadzoru instruktora,
d) hałasować,
e) pływać z niezwiązanymi długimi włosami,
f) spożywać produkty żywnościowe oraz napoje w szklanych opakowaniach
g) wprowadzać na teren pływalni zwierząt.
23. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych oraz posiłków
24. Korzystanie z niecek basenu może się odbywać tylko w obecności ratownika.
25. Z dużej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 48 osób tj. 8osób/1tor. Z małej niecki pływalni może korzystać jednorazowo 15 osób.
26. Osoby korzystające z usług Pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
27. Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
28. Ratownicy mają obowiązek usuwać osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu z terenu pływalni.
29. Prace ratowników nadzoruje bezpośrednio Kierownik obiektu.
30. Wszystkie uwagi odnośnie regulaminu pływalni proszę kierować do Kierownika obiektu.
31. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.
32. Kierownictwo Krytej pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
33. Skargi i wnioski można zgłaszać codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 w administracji pływalni.
34. Kierownik Pływalni przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14 do 15.
Regulamin Krytej Pływalni w Oleśnie obowiązuje od dnia 26.09.2010r.

KIEROWNIK MCSiR

 

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
Z KRYTEJ PŁYWALNI W OLEŚNIE


Opiekun (wychowawca, instruktor) grupy zobowiązany jest do:

1. Zapoznania uczestników kąpieli z postanowieniami regulaminu pływalni i niniejszego regulaminu oraz czuwania nad jego przestrzeganiem.
2. Prowadzenia zajęć z grupą nie przekraczającą 15 osób na 1 instruktora.
3. Instruktorzy prowadzący zajęcia mają obowiązek noszenia stroju sportowego - kąpielowego ( krótkie spodenki - koszulka ).
4. Pobrania z kasy identyfikatorów dla wszystkich uczestników grupy, przeliczenia ich a po zakończeniu zajęć zwróceniu w takiej samej ilości do kasy.
5. Sprawowania nadzoru nad właściwym zachowaniem uczestników grupy na terenie całego obiektu, zarówno w szatniach jak i w holu oraz na terenie niecek basenowych.
6. Dopilnowania aby wszyscy uczestnicy grupy przed wejściem do basenu umyli ciało pod prysznicem.
7. Przeprowadzenia grupy z szatni na teren niecki, zorganizowania tam zbiórki, sprawdzenia obecności przeliczenia grupy i poinformowanie ratownika o jej przybyciu i stanie liczebnym.
8. Prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką.
9. Odłożenia na miejsce przyborów do pływania wykorzystywanych w trakcie prowadzonych zajęć.
10. Zorganizowanie po zakończeniu zajęć zbiórki, sprawdzenia obecności i poinformowania ratownika o opuszczeniu terenu niecki przez grupę.
11. Wszystkie uwagi odnośnie regulaminu pływalni proszę kierować do Kierownika Obiektu.
12. Regulamin Krytej Pływalni w Oleśnie obowiązuje od dnia 26.09.2010r.

KIEROWNIK MCSiR

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KRYTEJ PŁYWALNI „OLESKA LAGUNA" W OLEŚNIE

1. Kryta Pływalnia „Oleska Laguna" wprowadza możliwość regulowania płatności za korzystanie z usługi pływalni za pomocą karnetów.
2. Karta karnetowa jest własnością Krytej Pływalni „Oleska Laguna"
3. Usługą objętą płatnością karnetem jest korzystanie z basenów oraz dodatkowych atrakcji ( sauna 0,20/min. Czas basenowy nie zatrzymuje się)
4. Karnety są do nabycia w kasie Krytej Pływalni „Oleska Laguna" w cenie 100zł. ( 100 zł karnet +20 zł bonus = 120zł )
5. Za wydanie karnetu jest pobierana kaucja w wysokości 10zł.
6. Czas basenowy naliczany jest minutowo ( 0,13 zł za każdą minutę spędzoną na pływalni )
7. Gdy po rozliczeniu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na karnecie, dopłatę należy uiścić gotówką w kasie.
8. Karnet jest ważny 90dni od daty zakupu.
9. Po upływie 90dni od zakupu karnet należy ponownie doładować lub zwrócić w kasie Krytyej Pływalni „Oleska Laguna"
10. Środki niewykorzystane w okresie ważności karnetu nie podlegają zwrotowi.
11. Za karnety zgubione, zniszczone, pogięte, połamane kaucja nie podlega zwrotowi.
12. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
13. W przypadku zgubienia karnetu MCSiR nie wydaje „duplikatów" kart. ( przypadek kwoty i wadium )
14. Wejście na obiekt jest uzależniony od ilości osób obecnych na pływalni.
15. Nie ma limitu osób korzystających z jednoczesnego wejścia na karnet.
16. Karnet nie upoważnia do wejścia na obiekt poza kolejką.
17. Każdą osobę wchodzącą na podstawie karnetu obowiązuje Regulamin Krytej Pływalni „Oleska Laguna" w Oleśnie.

Kierownik MCSiR


 

 
www: http://www.oleskalaguna.pl
Adres e-mail: laguna@olesno.pl

Mapa Olesna

Dane adresowe:

Wachowska 10 a, 46-300 Olesno

Telefon: 34 359 68 15
Fax: 34 359 68 15
  • Miejsce początkowe:

Kalendarz wydarzeń
maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Pytanie do burmistrza
" Chcesz zadać pytanie Burmistrzowi? Skorzystaj z formularza lub zapoznaj się z dotychczasową listą pytań i odpowiedzi "
Interwencje
Zauważyłeś zły stan nawierzchni dróg, nieporządek w miejscach publicznych, uszkodzenia mienia publicznego lub niefunkcjonujące oświetlenie?
Na skróty
Sonda
www.olesno.pl

Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?

  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • kilka razy w miesiącu
  • sporadycznie