Strona główna >> Miasto i gmina >> Aktualności >> Umowa na dofinasowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanlizacyjnej w Oleśnie - podpisana

Umowa na dofinasowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanlizacyjnej w Oleśnie - podpisana

02 lutego 2018 13:48:57

Największa w historii naszej gminy inwestycja w rozwój inrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej coraz bliżej realizacji.

 


W dniu 29 stycznia br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji komunalnych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej Programu POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na realizację Projektu pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno".

Beneficjentem Projektu odpowiedzialnym za jego realizację jest Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie. Gmina Olesno która jest jedynym właścicielem OPWiK Sp. z o.o w Oleśnie i inicjatorem złożenia wniosku o dofinansowanie przy zaangażowaniu Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego, już w 2016 roku wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gorzowskiej rozpoczynając proces dużych inwestycji w aglomeracji Olesno.

Całkowity koszt Projektu, który winien zakończyć się w 2020 roku, planowany jest na ok. 20 mln zł brutto i jak dotąd, to największa w historii realizowana w tak krótki czasie inwestycja w rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Olesno. Dofinasowanie bezzwrotne do kosztów Projektu wyliczone wg. wytycznych Programu POIiŚ wyniesie około 63,5 %. 

Największym zadaniem w ramach Projektu jest rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Oleśnie przy ul. Stobrówki z dwustopniowym oczyszczaniem mechaniczno- biologicznym i przeróbką osadu. 
W ramach zakresu rzeczowego planowana jest także budowa około 7,1 km sanitarnej sieci kanalizacyjnej w ulicach: Targowa, Chopina, Sądowa, Kolejowa, Murka, Sienkiewicza, Kluczborska, Stobrówki, Klonowa, Lipowa, Rolnicza, Opolskiej, Wesoła.
Przy zaangażowaniu finansowym Gminy Olesno został już zrealizowany zakres budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Gorzowskiej oraz ul. Budowlanych. 
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach Projektu wyniesie około 3,43 km. Także przy finansowaniu Gminy Olesno wybudowano już sieć wodociągową łączącej ul. Lompy z ul. Krasickiego, a także sieć w ul. Minkusa i Wachowskiej. Pozostaje do wybudowania sieć wodociągowa łącząca ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską oraz sieć w ul. Skłodowskiej. Trawa budowa sieci w ul. Częstochowskiej.

Projekt wpisuje się w cele ogólne wynikające z zasad Funduszu Spójności polegają na wyrównywaniu szans i poziomu życia mieszkańców przy spełnieniu zasad ochrony środowiska i dotyczą.

• poprawy warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawy jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców,
• poprawy jakości wody do spożycia dla mieszkańców,
• zapobiegania stratom wody poprzez wdrożenie efektywnych systemów zarządzania i kontroli zasobami wodnymi oraz urządzeń,
• poprawy infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej,
• zapewnienia zgodności w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych z Dyrektywą Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

 

Kalendarz wydarzeń
sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pytanie do burmistrza
" Chcesz zadać pytanie Burmistrzowi? Skorzystaj z formularza lub zapoznaj się z dotychczasową listą pytań i odpowiedzi "
Interwencje
Zauważyłeś zły stan nawierzchni dróg, nieporządek w miejscach publicznych, uszkodzenia mienia publicznego lub niefunkcjonujące oświetlenie?
Na skróty
Sonda
www.olesno.pl

Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?

  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • kilka razy w miesiącu
  • sporadycznie