Strona główna >> Miasto i gmina >> Aktualności >> Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach obszaru funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno

Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach obszaru funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno

11 września 2013 08:43:06

We wtorek 10 września br. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na zaproszenie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego spotkali się burmistrzowie i wójtowie gmin oraz starostowie trzech powiatów: oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Zebranych przywitali gospodarz spotkania Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz w imieniu Lidera porozumienia Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar.
We wtorek 10 września br. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na zaproszenie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego spotkali się burmistrzowie i wójtowie gmin oraz starostowie trzech powiatów: oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego. Zebranych przywitali gospodarz spotkania Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki oraz w imieniu Lidera porozumienia Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar.
Sala sesyjna w Oleśnie do tej pory nie gościła jeszcze w swojej historii tylu włodarzy jednocześnie. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork -Namysłów-Olesno". Powstanie obszaru funkcjonalnego ma ścisły związek z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. W programie ministerstwa określono następujące cele:
- stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast,
- zawiązanie trwałych partnerstw, które będą efektywnie służyć rozwojowi powiązań obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego,
- promowanie nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego,
-propagowanie wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.
Dofinansowaniem mogą być objęte: badania, diagnozy, analizy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast; przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru współpracy JST oraz przygotowywanie analiz na te potrzeby; przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu.

Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, oraz zespoły pracujące nad określeniem zakresu tematycznego wniosku o dofinansowanie wskazali następujące dziedziny:
- zintegrowany transport publiczny,
- zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi i wodnymi,
- spójny system inwestycyjny (strefy inwestycyjne),
- kształtowanie przestrzeni publicznej,
- zagadnienia powiązane z celami tematycznymi funduszy UE na lata 2014-2020,
- odnawialne źródła energii.

Liderem projektu składanego do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do dnia 16 września br. jest Gmina Kluczbork, partnerami powiaty oraz gminy powiatów oleskiego, namysłowskiego i kluczborskiego.
Gmina Olesno wskazała następujące dokumentacje, które będą mogły być objęte dofinansowaniem w ramach niniejszego projektu:
 

- „Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych (połączenie z drogą krajową nr 11)" - w ramach podniesienia inwestycyjnej atrakcyjności Subregionu Kluczork-Olesno-Namysłów ,
- „Budowa ścieżek rowerowych łączących zabytkowe obiekty sakralne oraz utworzenie parku miniatur drewnianego budownictwa sakralnego w Grodzisku i stworzenie sieci centrum informacji turystycznej" - w ramach podniesienia atrakcyjności turystycznej subregionu,
- „Dokumentacja techniczna w zakresie rozpoznawania istniejących zasobów wód termalnych w rejonie Olesna" - w ramach utworzenia strefy uzdrowiskowo-rekreacyjnej obszaru funkcjonalnego Kliczbork-Namysłów-Olesno w oparciu o istniejące zasoby naturalne.


Ponadto w ramach projektu przygotowana zostanie strategia rozwoju zintegrowanego obszaru funkcjonalnego. Wartość dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Wykonane dokumentacje techniczne będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć w nowym okresie programowania 2014-2020.

Kalendarz wydarzeń
maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Pytanie do burmistrza
" Chcesz zadać pytanie Burmistrzowi? Skorzystaj z formularza lub zapoznaj się z dotychczasową listą pytań i odpowiedzi "
Interwencje
Zauważyłeś zły stan nawierzchni dróg, nieporządek w miejscach publicznych, uszkodzenia mienia publicznego lub niefunkcjonujące oświetlenie?
Na skróty
Sonda
www.olesno.pl

Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?

  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • kilka razy w miesiącu
  • sporadycznie