Strona główna >> Miasto i gmina >> Aktualności >> Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków

13 marca 2018 16:47:48

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno.
O G Ł O S Z E N I E
o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 

Gmina Olesno planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu pn."Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno", w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno. 
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości kosztów. Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się pokryć min. 15% kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta i dokonać zaliczkowo wpłaty wskazanej kwoty na konto Gminy Olesno przez terminem realizacji zadania. 
Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. 
Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

Planowany termin realizacji zadania lipiec - wrzesień 2018r.

W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (pok. 107, I piętro) lub ze strony internetowej www.olesno.pl - zakładka aktualności. 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem. 
Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Miejskiego w Oleśnie kompletnego wniosku.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie - pok. 107, tel. 34 350 91 63

 

 

 

Kalendarz wydarzeń
czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Pytanie do burmistrza
" Chcesz zadać pytanie Burmistrzowi? Skorzystaj z formularza lub zapoznaj się z dotychczasową listą pytań i odpowiedzi "
Interwencje
Zauważyłeś zły stan nawierzchni dróg, nieporządek w miejscach publicznych, uszkodzenia mienia publicznego lub niefunkcjonujące oświetlenie?
Na skróty
Sonda
www.olesno.pl

Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?

  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • kilka razy w miesiącu
  • sporadycznie